WellnetlifeWellnetlife

 

Villkor för köp av tjänst/produkt

Gäller from 2006-10-03

 

Viktig information:

 

·         Portalens funktioner stödjer i nuläget ej Macoperativ

·         Du måste vara 18 år för att utföra köp och för att använda portalens tjänster

·         Produkter som beställs eller eventuellt ingår i abonnemang skickas inom två veckor med reservation för slutförsäljningar

·         Produkter som beställs eller ingår i abonnemang levereras endast inom Sverige (kontakta kundtjänst för särskilda villkor om ni önskar beställa från utlandet)

·         Medlemsabonnemang förlängs ej med automatik, kunden meddelas och måste godkänna förlängning

·         Genom ett köp av tjänst/vara på Portalen godkänner du härmed denna handlings villkor

·         Tänk på att din hälsa är ditt personliga ansvar (läs kompletterande villkor nedan)

 

Beställning

Medlemsabonnemang och varor beställs via portalen www.wellnetlife.se. Beställningen är genomförd först efter att du mottagit en orderbekräftelse via mejl. Det är viktigt att alla kunduppgifter fylls i noggrant och sanningsenligt vid beställning för att tjänsten/varan skall nå korrekt mottagare. Notera att en beställning på denna portal är bindande motsvarande ett formellt köp av en vara eller tjänst, du garanterar härmed sanningsenligheten i de uppgifter du fyller i vid köp.

Leveranssätt

Varor som beställs på Portalen skickas till uppgiven adress inom Sverige. Varorna distribueras till kund via ett logistikföretag.

Leveranstid

Varor levereras i Sverige inom 2 veckor från beställning med reservation för slutförsäljning av lager. Vid slutförsäljning och/eller problem med inleverans från grossist meddelas kund via mejl om ny leveranstid.

Kunduppgifter

De kunduppgifter du lämnar till oss, inklusive personnummer, används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring mot dig som kund och liknande för att våra tjänster skall fungera. För dessa ändamål kan vi behöva föra över vissa av dessa uppgifter till våra samarbetspartners ex. logistikföretag och fakturaserviceföretag. Vid misstanke om brott kan vi även lämna uppgifter till Polisen. Inget annat företag får tillgång till kunduppgifter i marknadsföringssyfte. Genomförd beställning innebär att du samtycker och godkänner att namn och personnummer alternativt organisationsnummer registreras i vårt kundregister och i Portalens system.

Frakt och emballage

Vid beställning av abonnemang där vara ingår tillkommer inga frakt och emballagekostnader. Vid beställning av vara i shop tillkommer aktuella kostnader för frakt och emballage enligt priserna i shopen.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser som redovisas på Portalen är uppgivna inklusive moms om inget annat specificeras. Frakt och emballagekostnader tillkommer där detta specificeras.

Ångerrätt och retur

Ångerrättsreglerna är enligt konsument- och/eller distansavtalslagen. Du har enligt svensk lag 14 dagars ångerrätt efter att du mottagit varan eller tjänsten. Varan eller tjänsten skall vara oanvänd och i nyskick för att retur skall godkännas. Det är viktigt att du bifogar en kopia på fakturan/kvittensen samt dina kontouppgifter för att återbetalning skall ske. Eventuella inbetalda avgifter kommer återbetalas inom 30 dagar från att meddelande mottagits och retur godkänts. Eventuella returkostnader till oss bekostas av kund.

Returadressen är:

Wellnet AB, Grönbrinksgatan 7, 117 59 Stockholm.

Reklamation

För att reklamera en defekt vara ber vi dig kontakta vår kundtjänst på kundsupport@wellnetlife.se omgående.

Cookies

Vi använder oss eller kan komma använda oss av Cookies. Cookies är en liten textfil som lagras på användarens dator och som innehåller information. Cookies används för att du skall kunna använda portalens tjänster samt statistik etc.

Våra företagsuppgifter

Wellnet AB
Grönbrinsgtan 7
117 59 Stockholm


Besöksadress: Grönbrinksgatan 7
Organisationsnummer: 556672-5726
VD: Kicki Wallje-Lund, mail: kicki@wellnetlife.se
Telefon till kontor: 08-611 76 00
Support via mail: kundsupport@wellnetlife.se

Övrigt

Du måste använda ett användarnamn och lösenord för att använda portalens tjänster. Informationen får inte utlämnas till obehöriga eller förvaras på ett sätt att obehöriga kan komma åt informationen. Misstänker du att informationen kommit i orätta händer skall du omgående kontakta kundtjänst. Wellnetlife.se kan ej hållas ansvarig för skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn eller lösenord.

Vid användande av Wellnetlife.se är du skyldig att agera enligt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar samt följa lagar och regler i vårt samhälle. Du får inte sprida information eller material som innebär att annan person/juridisk person kan ta skada. Vid behov äger Wellnetlife.se rätten att omgående stänga av kund från Portalens tjänster. Som kund är du helt och hållet själv ansvarig för information du uppger och delger på Portalens forum. På forumet gäller vanlig Nätetikett. Wellnetlife.se kan inte heller garantera din anonymitet.

Wellnetlife.se får bara användas för privat och icke kommersiellt bruk och användandet får inte tillfoga skada eller olägenhet för Portalen eller andra parter.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på Portalen och dess information och i varuinformationen. Ändringar i dessa villkor kan komma att ske utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att acceptera villkoren godkänner du att Wellnetlife.se har rätt att vidta sådana och motsvarande åtgärder.

Friskrivning

I övrigt vad som gäller i villkoren gäller följande friskrivningar. Wellnetlife.se kan ej garantera Portalens funktion, användbarhet, tillgänglighet, säkerhet och kvalitet. Wellnetlife.se lämnar vidare inga garantier om information och dess verktyg som presenteras på Portalen.

Wellnetlife.se ansvarar ej för skador som uppkommit pga kunds sätt att använda/oförmåga att använda Portalen. Detta gäller även intrång av kund i andras immateriella rättigheter i anledning av användandet av Portalens tjänster samt material eller information som kund skickar in Portalens forum. Friskrivningarna gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

Eventuella tvister

Eventuella tvister skall i första hand lösas mellan Wellnetlife.se och kund. Om inte tvisten kan lösas härigenom skall ärendet avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Svensk lag skall tillämpas.

 

 

 

KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV PORTALENS ABONNEMANG

Ditt hälsotillstånd

Som medlem i www.wellnetlife.se intygar du att du inte har ett BMI understigande 18,5 samt att du känner dig frisk och inte har några för dig kända sjukdomar. Du intygar vidare att du inte är gravid eller ammar. Uppfyller du inte villkoren ovan får du inte vara medlem i www.wellnetlife.se. Du får heller inte bli medlem om ditt hälsotillstånd inte tillåter viktnedgång.

Om du på grund av din hälsa redan träffar läkare eller annan medicinsk personal för behandling av sjukdom, övervikt etc måste du konsultera med din läkare innan du använder Portalens tjänster.

Våra kostråd och program

Information och verktyg inom ramen för Portalen bygger på experters program och råd och skall endast användas som en vägledning till bättre hälsa. Wellnetlife.se  lämnar inga som helst garantier för att du kommer nå önskat resultat för av dig uppställda, förväntade eller avsedda målen genom ditt medlemskap. Våra experter kommer inte att ge dig direkta medicinska råd, utan endast ge dig stöd för bättre hälsa. Du är som kund till wellnetlife.se är helt och hållet själv ansvarig för din egen personliga hälsa och kan inte ställa Wellnetlife.se till svars för om du skulle få några sjukdomar, biverkningar etc under eller efter ditt medlemskap. Kom ihåg att ditt medlemskap är personligt och kan/får ej överlåtas på någon annan.